Operador de engrenaxes sen fin

Operador de engrenaxes sen fin
Gusano de dobre etapa

DE VOLTA